Category Archives: เพอรานากัน

เสื้อผ้าและเครื่องประดับเพอรานากัน

      Comments Off on เสื้อผ้าและเครื่องประดับเพอรานากัน

เสื้อผ้าและเครื่องประดับเพอรานากัน ผู้ชายนิยมกลัดเสื้อสูทด้วยเข็มกลัดปินตั้ง ลักษณะกลมนูนหลังเต่า นิยมทำเป็นรูปดาว 6 แฉก ประกบเส้นทองเถาพลิ้วรูปดาวซ้อน เพื่อบ่งบอกฐานะ

ประเพณีการแต่งงานของบาบ๋า

      Comments Off on ประเพณีการแต่งงานของบาบ๋า

“ประเพณีการแต่งงานของบาบ๋า” หรือ “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” ซึ่ง เป็นประเพณีการออกเรือนของบ่าวสาวแบบโบราณที่ชาวบาบ๋า จ. ภูเก็ต ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมนี้ไว้ และร่วมกันสืบทอดอนุรักษ์ไว้ไม่ให้หายไปจากรุ่นสู่รุ่น

วัฒนธรรม “บาบ๋า”

      Comments Off on วัฒนธรรม “บาบ๋า”

วัฒนธรรม “บาบ๋า” นั้นเป็นวัฒนธรรมที่ร่วมของกลุ่มชนลูกครึ่งจีน-มลายูในปีนัง มะละกาและสิงคโปร์ เชื่อกันว่าบาบ๋าถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในมะละการาว 600 ปีก่อน เมื่อเจิ้งเหอผู้นำกองเรืออันยิ่งใหญ่ในสมัยราชวงศ์หมิง ได้นำเรือสำเภาจากจีนแผ่นดินใหญ่ มาเทียบท่าที่เมืองมะละกา เขาได้นำเจ้าหญิงจีนมาอภิเษกสมรสกับสุลต่านชาวมะละกาลูกที่เกิดมาคือ “บาบ๋า” ลูกครึ่งจีนมลายูคนแรกลูกครึ่งเหล่านี้ไม่นับถือมุสลิมตามฝ่ายพ่อแต่ยังนับถือบรรพบุรุษตามฝ่ายแม่

ประวัติเพอรานากัน

      Comments Off on ประวัติเพอรานากัน

เพอรานากัน (มลายู: Peranakan) หรือ บาบ๋า-ย่าหยา (อังกฤษ: Baba-Nyonya, จีน: 峇峇娘惹, พินอิน: Bābā Niángrě, ฮกเกี้ยน: Bā-bā Niû-liá) คือกลุ่มลูกครึ่งมลายู-จีนที่มีวัฒนธรรมผสมผสาน และสร้างวัฒนธรรมแบบใหม่ขึ้นมาโดยเป็นการนำเอาส่วนดีระหว่างจีน และมลายูมารวมกัน โดยชื่อ “เพอรานากัน” มีความหมายว่า “เกิดที่นี่”