Category Archives: บทความ

เทศกาลถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

      Comments Off on เทศกาลถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

เทศกาลถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตไม่มีประเพณีกินเจเหมือนที่อื่น แต่จะเรียกว่า “ประเพณีถือศีลกินผัก” ตามภาษาจีนฮกเกี้ยนที่ว่า “เจี๊ยะฉ่าย” (食菜) ตามตำนานกล่าวว่า ในอดีตเคยมีคณะงิ้วจากจีนมาเปิดการแสดงที่อำเภอกะทู้นานเป็นแรมปี แล้วบังเอิญช่วงนั้นเกิดโรคระบาดขึ้น คณะงิ้วจึงจัดให้มีพิธีกินผักและสร้างศาลเจ้าขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ หลังจากนั้นโรคภัยไข้เจ็บก็หายสิ้น ชาวกะทู้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงปฏิบัติตาม หลังจากนั้นได้มีผู้ศรัทธามากขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับอยากได้พิธีกินผักที่สมบูรณ์ตามแบบประเพณีมณฑลกังไส จึงได้ส่งตัวแทนไปนำควันธูป (เหี่ยวเอี้ยน) ในการเดินทางกลับจะต้องคอยจุดธูปต่อกันมิให้ดับมอด ศาลเจ้ากะทู้ จึงได้ชื่อว่าเป็น ต้นตำรับของพิธีกินผัก ในปัจจุบัน

วันสารทไทย

      Comments Off on วันสารทไทย

วันสารทไทย มนุษย์เราดำรงอยู่ได้ด้วยเกษตรกรรมเป็นหลักสำคัญ ซึ่งวันสารท ถือเป็นประเพณีนิยมมาแต่โบราณ และเป็นการทำบุญกลางปีของไทย ซึ่งตรงกับวันสิ้นเดือนสิบ(๑๐) หรือ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) คือ แม้จะเป็นประเพณีที่มีส่วนมาจากลัทธิพราหมณ์ แต่ชาวไทยก็นิยมรับพระเป็นประเพณีในส่วนที่มีคุณธรรมอันดีมานั่นเอง

เทศกาลพ้อต่อ (ผ้อต่อ) ภูเก็ต

      Comments Off on เทศกาลพ้อต่อ (ผ้อต่อ) ภูเก็ต

ผ้อต่อ เป็นประเพณี การทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว องค์ผ่อต่อก้ง (กวนอิมไต่สือ) คือ ภาค(ป้าน) หนึ่ง ของเจ้าแม่กวนอิม แปลงร่างให้น่ากลัวเหมือนพญามาร เพื่อให้สามารถปราบเหล่าวิญญาณได้ เนื่องจากต้องไปโปรดสัตว์ในนรก ซึ่งท่านจะคอยดูแลเหล่าวิญญาณพเนจรทั้งหลายที่ขึ้นมาบนโลกมนุษย์ และจะคอยตามเหล่าวิญญาณที่ยังไม่ยอมกลับบ้าน เมื่อครบกำหนดเวลาที่ประตูวิญญาณเปิด (30 ค่ำ เดือน 7)

วันสารทจีน

      Comments Off on วันสารทจีน

วันสารทจีน ตามปฏิทินทางจันทรคติ เทศกาลสารทจีนจะตรงกับวันที่ 15 เดือน 7 ตามปฏิทินจีนเทศกาลสารทจีนถือเป็นวันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยพิธีเซ่นไหว้ และยังถือเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณทั้งหลายมารับกุศลผลบุญได้

วันแม่แห่งชาติ

      Comments Off on วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ ในประเทศไทย ปัจจุบันตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่มใช้วันดังกล่าวเป็น วันแม่แห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2519 ก่อนหน้านั้นเคยใช้วันที่ 10 มีนาคม, 15 เมษายน, และ 4 ตุลาคม

คุณค่าแห่งไข่มุก (Pearl)

      Comments Off on คุณค่าแห่งไข่มุก (Pearl)

ไข่มุก (Pearl) เป็นสัญญาลักษณ์ของความบริสุทธิ์ สมัยโบราณเชื่อกันว่าไข่มุกเป็นของที่มีค่าสูงส่งเหมาะสำหรับชนชั้นสูงเท่านั้น ตามนิยายปรัมปรา หรือตำนานที่เล่าสืบต่อกันมา เชื่อว่าไข่มุกเป็นหยดน้ำตาแห่งความสุขของเทพธิดา ที่หลั่งออกมาให้กับชะตาชีวิตของมนุษย์

เทคนิคการเลือกซื้อทองคำรูปพรรณ

      Comments Off on เทคนิคการเลือกซื้อทองคำรูปพรรณ

หากคุณเป็นผู้นิยมในการซื้อทองรูปพรรณ คุณจะรู้มันเป็นเรื่องยากในการจ่ายเงินออกไปเพื่อชื้อทองรูปพรรณที่ชื่นชอบ หลายๆ ท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วมีองค์ประกอบใดบ้างที่นำมาใช้ในการพิจารณาในการเลือกซื้อทองรูปพรรณแล้วองค์ประกอบอะไรที่มีผลทำให้ราคาทองรูปพรรณมีความแตกต่างกัน ซึ่งองค์ประกอบเหล่านั้นก็ได้แก่ ขนาดกะรัต, น้ำหนัก, การออกแบบ, ความประณีตและคุณภาพ ของทองรูปพรรณ

รอบรู้เรื่องเพชร (Diamond)

      Comments Off on รอบรู้เรื่องเพชร (Diamond)

เพชร (Diamond) เป็นอัญมณีประจำเดือนเมษายน คำว่า “Diamond” นั้นมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า “Adamas” มีความหมายว่า ไม่มีใครเอาชนะได้ หรือไม่เคยแพ้ใคร (unconquerable) ซึ่งสืบเนื่องมาจากความแข็งของเพชรนั่นเอง