MY STORES

สาขา ถนนมนตรี(TSM)
30-32 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-230230
แฟกซ์. 076-216085
Email: info@taweesuwan.com
Map: Location

สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต(TSC)
ชั้น 2 เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
(ใกล้ทางเชื่อมไป เซ็นทรัล ฟลอเรสต้า)
โทร. 076-249743, 082-4198851
Email: info@taweesuwan.com
Map: Location

สาขา พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต (เดอะการ์เด้น) อ.ถลาง(TSG)
124/1 ม.1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 076-313556, 092-2254564
แฟกซ์. 076-313031
Email: info@taweesuwan.com
Map: Location