WHO ARE WE ?

เริ่มต้นจาก นายอู๋ แซ่เบ๊ ผู้เป็นที่รู้จักในย่านบ้านหม้อ พาหุรัด สำเพ็ง สะพานเหล็ก เปิดกิจการค้าขาย เพชร พลอย เงิน ทอง ชื่อร้าน “หมี่ฉ่าง” ที่บ้านหม้อ กรุงเทพฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2481 ได้ขยายกิจการมาเปิดที่จังหวัดภูเก็ต ชื่อร้าน “หย่งยูฉ่าง” โดยมีบุตรชายคนโต นายทวี สุวัณณาคาร อายุ 14 ปี ติดตามมาช่วยดำเนินกิจการจำหน่ายและรับซื้อ เพชร พลอย เงิน ทอง เมื่อบุตรชายคนนี้ย่างเข้าสู่วัยหนุ่ม บิดาได้ขยายสาขาและมอบหมายให้ไปดูแลร้านใหม่ ชื่อ “หย่งยูฉ่าง สาขา” จวบจนอายุได้ 35 ปี จึงเปลี่ยนให้ดำเนินกิจการเป็นของตัวเอง และตั้งชื่อร้านใหม่ว่า “ซินยูฉ่าง”

ต่อมาเมื่อทายาทสำเร็จการศึกษากลับมาภูเก็ต จึงเริ่มขยายกิจการ โดยให้ นายสันติ สุวัณณาคาร ซึ่งเป็นบุตรคนที่ 4 รับผิดชอบดูแลกิจการสาขาในนาม บริษัท ทวีสุวัณณ์ จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2529 โดยดำเนินธุรกิจจำหน่าย เครื่องประดับเพชร และทองรูปพรรณ ตลอดทั้ง เป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบ และเพชรคุณภาพจากต่างประเทศ

วันที่ 28 ก.ย. 2547 ได้ขยายกิจการก่อตั้ง บริษัท ภูเก็ตไดมอนด์แอนด์โกลด์ จำกัด เพื่อขยายเครือข่ายธุรกิจสู่สายการผลิตเครื่องประดับ

วันที่ 15 ต.ค. 2547 ได้ขยายช่องทางจำหน่าย เปิดสาขาที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและให้บริการเครื่องประดับเพชรและทองรูปพรรณแก่ลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ

ปี พ.ศ. 2552 เปิด บริษัท ภูเก็ตทองคำ จำกัด อันเป็นธุรกิจด้าน ซื้อขายทองคำแท่งและการลงทุนในทองคำ
ปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ เห็นโอกาสและความสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าทางธุรกิจด้านอื่นๆ จึงเปิด บริษัท ทวีสุวัณณ์1986 จำกัด เพื่อทำธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ ในนาม เดอะ การ์เด้น ภูเก็ต ลักชัวรี่ มอลล์ บนถนนเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
และเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2557 บริษัท ทวีสุวัณณ์ จำกัด ได้ขยายสาขาเปิดให้บริการ ณ สถานที่ใหม่ ณ ศูนย์การค้า เดอะ การ์เด้น ภูเก็ต ลักชัวรี่ มอลล์ เพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมกับเพิ่มช่องทางจำหน่ายและให้บริการแก่ลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ บนเส้นทางสายหลักด้านทิศเหนือของเกาะภูเก็ต