บริษัท ทวีสุวัณณ์ จำกัด

Select Your Currency

บริษัท ทวีสุวัณณ์ จำกัด

ในปี พ.ศ. 2490 ห้างทอง "ซินยูฉ่าง" ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจค้าขายทองคำให้กับชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้ เคียง ห้างทองซินยูฉ่าง ในวันนั้นเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในอีก 39 ปี ต่อมา ผู้บริหารได้เล็งเห็นช่องทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีความต้องการ สูงจากลูกค้าท้องถิ่น จึงได้ก่อตั้ง บริษัท ทวีสุวัณณ์ จำกัด ขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจค้าขายเครื่องประดับทองรูปพรรณและเครื่องประดับอัญมณี

บริษัท ทวีสุวัณณ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2529 เพื่อดำเนินกิจการค้าขาย เครื่องประดับทองรูปพรรณและเครื่องประดับเพชรและอัญมณี  ตลอดจนเป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบและเพชรคุณภาพจากต่างประเทศตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549เพอรานากัน(Peranakan)

เพอรานากัน (มลายู: Peranakan) หรือ บาบ๋า-ย่าหยา (อังกฤษ: Baba-Nyonya, จีน: 峇峇娘惹, พินอิน: Bābā Niángrě, ฮกเกี้ยน: Bā-bā Niû-liá) คือกลุ่มลูกครึ่งมลายู-จีนที่มีวัฒนธรรมผสมผสาน และสร้างวัฒนธรรมแบบใหม่ขึ้นมาโดยเป็นการนำเอาส่วนดีระหว่างจีน และมลายูมารวมกัน โดยชื่อ "เพอรานากัน" มีความหมายว่า "เกิดที่นี่"

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นิยาม "บาบ๋า" และ "ย่าหยา" ว่า "เรียก ชายที่เป็นลูกครึ่งจีนกับมลายูที่เกิดในมลายูและอินโดนีเซีย ว่า บ้าบ๋า, คู่กับ ย่าหยา ซึ่งหมายถึงหญิงลูกครึ่งจีนกับมลายูที่เกิดใน มลายูและอินโดนีเซีย." อย่างไรก็ตามชาวเพอรานากันในประเทศไทย บริเวณจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันโดยเฉพาะภูเก็ตและตรังทั้งเพศชายและหญิง จะถูกเรียกรวม ๆ ว่า บ้าบ๋า หรือบาบา ส่วน ย่าหยา เป็นเพียงชื่อของชุดสตรีเท่านั้น


New Products